Vogels Overbetuwe

Landgoed Overbetuwe, een vogelparadijs

Vogels die hier regelmatig te zien zijn en te horen:

Koolmees
Pimpelmees
Roodborstje
Winterkoninkje
Ringmus
Heggenmus
Huismus
Ekster
Merel
Spreeuw
Kievit
Boomkruiper
Vink
Fitis
Staartmees
Meerkoet
Wilde eend
Grauwe gans
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Waterhoen
Aalscholver
Fuut
Turkse tortel
Kraai
Boomklever
Tjiftjaf
Gierzwaluw
Boerenzwaluw Buizerd
Fazant
Pauw
Valk

(Tegen de schemering ook vleermuizen te zien.)

Vogels die minder vaak hier gezien worden:

Gezien: Naam:
Ooievaar
Tuinfluiter
Canadese gans
Wulp
Grutto
Meeuw
Vlaamse gaai
Kleine bonte specht
Ransuil
Koekkoek
Grote lijster
Witte kwikstaart
Ijsvogel
Houtduif
Bosuil
Wielewaal
Dhr. Bolomey
Dhr. Damstra
Dhr. Hoogveld
Dhr. Damstra
Dhr. Belder
Dhr. Damstra
Dhr. Van Willigen
Dhr. Van Willigen
Dhr. Damstra
Fam. van Egmond
Fam. Molenwijk
Fam. Molenwijk
Dhr. Hoogveld
Saskia Kaldenhoven
Fam. Oudenaarden
Fam. Kroes

Vogels gezien in de omgeving:

Kwartelkoning
Wulp
Bergeend
Scholekster
Indische gans
Putter

Heeft u ook een vogel gezien die nog niet op de lijst staat wilt u dit dan melden bij de receptie. Tel. 026-474 22 33

Overbetuwe_MG_0378.JPG